2016. szeptember 29., csütörtök

Romániai magyarok XI. vándorgyűlése

2016. szeptember 22-23. között tartották meg a romániai magyar könyvtárosok szakmai rendezvényüket Gyimesközéplokon, amelynek témája: A könyvtárak szerepe a helyi információszolgáltatásban.    A  köszöntőbeszédeket könyvbemutatók követték.   A helyi értékek megőrzése érdekében tett munkálkodások egyik elengedhetetlen formája a gyűjtés, amelynek során a kutatók maradandót tudnak alkotni. A könyv és másmilyen dokumentum pedig hű társa a gyűjtőnek. A két kötet, amelyet Tankó Gyula és Mihók Edit, Gyimesközéplok monográfiáját, valamint Salamon József a gyimesbükki plébános a Gyimesekről szóló helytörténeti és néprajzi kötetét ajánlotta a jelenlévőknek. Halász Péter a Honismeret folyóirat szerkesztője pedig a Gyimesek történetéről és gazdag néprajzáról beszélt.    A csángóvilág bemutatását szakmai előadások követték. Minden egyes előadás a könyvtárosok eredményes munkáját igazolta, amelyek a helyi értékek ápolását tűzte ki célul. Lehetett az egy nagyobb régió története-néprajza, vagy egy településé, iskoláé, kiemelkedő személyiségé. A munkák, kutatások többrétűek, és figyelemfelkeltőek voltak. Ezzel is igazolván, hogy a helyismereti tevékenységek egyáltalán nem ismeretlen fogalom a könyvtárosok számára, sőt, otthonosan mozognak benne. Lehetett az hagyományos úton megteremtett, vagy éppen a legmodernebb eszközökkel készített foglalkozás, teendő.    A helyismereti munkák és tevékenységek üzenete összefűződik a lokálpatriotizmussal. Nyilván ezt a munkát szeretni kell, hiszen művelője kétségkívül kötődik hazájához. Kutatása során az adott téma minél tisztább képét szeretné az érdeklődők elé tárni. 


  
    Az előadások sokat segítettek az előttünk álló kihívásoknak a megoldásáról. A lehetőségek tárháza vetült elénk. Munkánk ismertetése közelebb hozott egymáshoz, és jó irányban terelve serkentő hatást váltott ki mindazokból, akik a mindennapi feladataik mellett eme dologgal is kötelességtudóan foglalkoznak.*
A közel 60 résztvevő között voltak iskolai könyvtárosok is.

A 2016-os vándorgyűlés az iskolai könyvtárosok résztvevői:

Borbé Levente – Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda – Hargita Megye
Forreiter Csilla – Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy – Kovászna megye
Galaczi Mária – Dani Gergely Általános Iskola, Gyimesbükk – Bákó megye
Gábor Tünde-Anikó – Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum, Gyimesfelsőlok – Hargita megye
Kiss László – Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy – Kovászna megye
Török Julia – Puskás Tibor Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye

*

    Ebben az esztendőben iskolai könyvtárosok közül Borbé Levente és Kiss László vállalt  előadást.

Iszlai Katalin beszámolója a Székelyhonon:
Daczó Katalin ismertetőjét lehet olvasni a Hargita Népe 2016. szeptember 26. számában.

Borbé Levente,
A Márton Áron Főimnázium könyvtárosa


2016. szeptember 28., szerda

Játsszunk játékot, színházat!A Balassi Intézet pályázati kiírására adtuk be projektünket 2015 nyarán, melynek témája az identitástudat erősítése. A tevékenységsorozat célcsoportja 20 tanuló volt, de a nagy érdeklődésre való tekintettel  28  III-VI osztályos diákkal dolgoztunk a 2015-2016-os tanév folyamán. A 18 tervezett tevékenységet  koordinálta Péter Hajnal-Ildikó és Szávuly Emese tanítónők valamint Hatos Melinda könyvtáros.  Célunk volt az olvasóvá nevelés mellett,  a gondolatok, információk, érzelmek egyszerű és érthető közlése írásban és szóban, valamint a tanulók szókincsének  aktívizálása mesedramatizálással, mozgáskultúra fejlesztésével, játékkal, zenével. Legfőbb célunk az identitástudat, a magyarságtudat erősítése volt, ezért a tevékenységek tervezését hagyományainkhoz, ünnepeinkhez kötöttük. A tanévre terveztünk három színházi előadás megtekintését is a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor színházba.
A megnyert   300.000 forint támogatásból bővítettük az iskolánk gyermekkönyvtárát, ritmushangszereket és érdekes játékokat vásároltunk, amelyeket már a tevékenységek alatt tudtunk használni. A díszletekhez - amelyet közösen készítettünk a gyerekekkel - sikerült  alapanyagot beszerezni és nem utolsó sorban  biztosítani tudtuk a 28 tanuló számára  a színházjegyeket és szállítást.


A 18 tevékenységen kívül sok időt töltöttünk a projektzáróra szánt színdarabok próbálásával. A projektzárót, melyet 2016. június 8-án, 18 órától tartottuk iskolánk dísztermében, a Ludas Matyi című mű dramatizálásával kezdtük, ezt követte a Dióbél királyfi és a Három pösze lány meséje. Az estét A ravasz muzsik című mese előadása zárta. Rendezvényünkön pedagógus kollégák, igazgatók, valamint a színjátszó gyerekek szülei, nagyszülei, hozzátartozói vettek részt. A következő héten egy közös pizzázással köszöntük meg a gyerekeknek egész évi munkájukat és megnéztük az elkészített fotókat, videókat.
Hatos Melinda, könyvtáros
Orbán Balázs Gimnázium
Székelykeresztúr

2016. szeptember 27., kedd

Interjú Makai-Bölöni Judit nagyváradi könyvtárossal

Nemrég szántam rá magam, hogy fellapozzam a romániai magyar oktatási figyelő lapját a Magyar Közoktatás augusztus-szeptemberi összevont számát. Figyelemre méltó cikkre bukkantam, amelynek interjú alanya nagyváradi iskolai könyvtáros kollégánk Makai-Bölöni Judit volt.

Rövid bemutatkozó:

Makai-Bölöni Judit a nagyváradi Ady Endre Líceum könyvtárosa, de az egész várost ő látja el olvasnivalóval. Nem a klasszikus értelemben vett könyvtárosként kell elképzelni, é ennél sokkal többet nyújt: meghallgat, útbaigazít, figyelmeztet, biztat, partnere mindenkinek, segít döntéseket hozni.
Makai-Bölöni Judit - vagy ahogy sokan ismerik, Cseresznye - tanulmányait a Szilágy megyei Mocsolyán kezdte, hetedik osztályos korától a zilahi Ady Endre Líceumba került, ahol 1986-ban leérettségizett. Egyetemi éveit Kolozsváron töltötte, majd 1993-ban Nagyváradra költözött, ahol a helyi Ady Endre Líceum könyvtárosaként kezdett dolgozni. Mind a mai napig ott dolgozik.

Véleménye a kötelező olvasmányról:

"Az, hogy valami kötelező, nemcsak a gyerekből, belőlünk is ellenérzést vált ki. Nem az irodalomtörténeti szempontnak kell a centrumban állnia, hanem az egyéni élményeknek, amelyeket magunkra és a környezetünkre vonatkoztatva tudunk elemezni. "

Az interjú az alábbi címen olvasható:

Magyar Közoktatás - romániai magyar közoktatási figyelő - 2016. augusztus-szeptember - 8-9 szám, 18-19 oldal. Az interjút Szatmári Bence készítette.

B.L.

2016. szeptember 16., péntek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

10 éves "jó gyakorlatunk", az Olvass többet! határtalanul-magyarul nemzetközi irodalmi vetélkedő. 
 
Több fórumon hirdetjük a Debreceni Ady Endre Gimnázium falai közül nemzetközivé nőtt olvasásnépszerűsítő programunk egyik pályázatát.
 
 
Iskolánk honlapján elérhető a pályázati kiírás:
Egyúttal arról is tájékoztatom, hogy november 21-én a debreceni Déri Múzeum dísztermében 10-15 óra között tervezünk egy jubileumi konferenciát, amelyen egykori és mai olvasókat, kollégákat várunk nemcsak magyarországi, hanem erdélyi és felvidéki partnerintézményeinkből is.
 
A konferenciára tisztelettel várjuk a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének képviselőjeként előadóként is. Kérem, szeptember 16-ig jelezzen vissza, ha részt tud venni konferenciánkon, amelyre tiszteletdíjat és utazási költséget sajnos nem tudunk biztosítani.

 Üdvözlettel:
Peternainé Juhász Zsuzsa
magyartanár, könyvtáros tanár
Debreceni Ady Endre Gimnázium

2016. szeptember 15., csütörtök

Bethlen Gábor Kollégium ünnepélyes átadása

Kedves Kollégák!

Szeretettel meghívunk a felujított Bethlen Gábor Kollégium ünnepélyes átadására, amelyre szeptember 17-én kerül sor. A szombati napon újra látogatható lesz a megújult Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár és egy kisebb iskola-, illetve könyvtártörténeti kiállítás is megtekinthető lesz.
Az ünnepség programtervezete itt érhető el: http://www.bethlengabor.ro/files/avatas2016/avatas.htm
 
 
Szeretettel várunk minden érdeklödőt!

 
Üdvözlettel,
Gordán Edina
könyvtáros

2016. szeptember 14., szerda

A könyvtárak szerepe a helyismereti információszolgáltatásban

A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete a Kájoni János Megyei Könyvtárral és a Gyimesközéploki Községi Könyvtárral karöltve 2016. szeptember 22-23. között Gyimesközéplokon szervezi meg a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének XI. Vándorgyűlését. A kétnapos szakmai találkozó és konferencia témája:
A könyvtárak szerepe a helyismereti információszolgáltatásban.
A találkozó fő célkitűzése: a romániai magyar könyvtárak helyismereti tevékenységének és a helyi közösségek értékeinek feltárásában, megőrzésében vállalt szerep vizsgálata, az aktuális könyvtárszakmai fejlődési irányok, a hazai tapasztalatok és társadalmi elvárások összefüggésében.
 
PROGRAM


Szeptember 22., csütörtök

10.00 – 12.30 óra: Vendégek fogadása, regisztráció

12.30 – 14.00 óra: Ebéd a Csillag panzióban

14.00 – 14.10 óra: Köszöntőbeszédek

14.10 – 14.40 óra: Halász Péter néprajzkutató előadása: Gyimes néprajza és története – Beszélgetés a témáról, meghívottak: Tankó Gyula néprajzkutató, helytörténész, Mihók Edit könyvtáros, Gyimesközéplok, Salamon József római katolikus plébános, Gyimesbükk

14.40 – 15.30 óra: Tankó Gyula – Mihók Edit: „A gyimesi hegyek kőből vannak rakva." Gyimesközéplok monográfiája és Tankó Gyula: Különös kompendium Gyimes néprajzáról című kötetek bemutatója

15.30 – 16.00 óra: Salamon József: Gyimes című kötetének bemutatója

16.00 – 16.30 óra: Filmvetítés: Gyimesközéplok – bemutatófilm

16.30 – 17.00 óra: Kávészünet

17.00 – 17.20 óra: Poráczki Judit és Sándor Margit – Városi Könyvtár, Gyergyószentmiklós : Betekintés a Gyergyói- medence helytörténetébe

 17.00 – 17.40 óra: Borbé Levente – Márton Áron Főgimnázium Könyvtára, Csíkszereda: Múltunk nagyrabecsült alapkövei

 17.40 – 18.00 óra: Kiss László – Mikes Kelemen Elméleti Líceum Könyvtára, Sepsiszentgyörgy: Az iskolai könyvtár  

  legújabb próbatétele avagy a „hit" találkozása a Library 2.0-val
19.00 óra: Vacsora, bográcsgulyás készítése a Tájház udvarán

Szeptember 23., péntek

8.30 – 9.30 óra: reggeli

9.30 – 9.50 óra: Gurka Balla Ilona – Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár: A kolozsvári könyvtárszakos diákok helytörténeti kutatásai az utóbbi 10 évben

9.50 – 10.10 óra: Kelemen Katalin – Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda: Regionális helyismereti adatbázisok online közzététele a Kájoni János Megyei Könyvtárban

10.10 – 10.30 óra: Okos-Rigó Ilona – nyugalmazott könyvtáros, Kolozsvár: Nyárádi Erasmus Gyula botanikus élete és munkássága

10.30 – 10.50 óra: Sándor Edit – Községi Könyvtár, Csíkszentdomokos: Mesévé szépült élettörténetek, avagy élet falun 1950-ig

10.50 – 11.20 óra: Kávészünet

11.20 – 12.30 óra: Kerekasztal beszélgetés

13.00 – 14.00 óra: Ebéd

14.00 óra: Kirándulás az ezeréves határhoz és a Rákóczi-várhoz, a vasúttörténeti múzeum megtekintése

18.00 – 18.30 óra: Vacsora

18.30 – 20.00 óra: A vendégek búcsúztatása2016. szeptember 10., szombat

ReMeK-e-hírlevél 2016/9. számából

 Megjelent az Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés pályázati felhívás
2016. augusztus 9-én a Széchenyi 2020 keretében megjelent az EFOP-3.3.3-VEKOP/16 Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés, amely a könyvtári területet érintő, kiemelt pályázati felhívás. A felhívás kedvezményezettje és megvalósítója a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. A fejlesztés konzorciumi formában valósul meg a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal, de elkülönült fejlesztési tevékenységekkel és támogatási összeggel. A FSZEK pályázati összege 1 milliárd forint, a megvalósítási időszak 36 hónap. Kötelező együttműködő partnerek a Könyvtári Intézet és a magyarországi megyei könyvtárak. A központi fejlesztés könyvtári területei: módszertani fejlesztés; szaktanácsadói-koordinátori hálózat kialakítása és működtetése; mintaprogram-csomagok, könyvtári kompetenciafejlesztő foglalkozások kidolgozása és megvalósítása; kommunikációs és disszeminációs tevékenység; szakmai monitoring-tevékenység. A fókuszterületek: olvasási, szövegértési, digitális és információkeresési készségek, kompetenciák fejlesztése, valamint tanulást támogató tevékenységek. A felhívás részletesen megtekinthető ezen a linkenhttps://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-orszgos-mzeumi-s-knyvtri-kzponti-fejleszts-cm-felhvs

Nemzetközi irodalmi est
Izgalmas többnyelvű eseménynek, a kultúrák találkozásának adott otthont 2016. augusztus 4-én 16 órától a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár. A nemzetközi irodalmi esten a Flying Freedom Festival (FFF) művészei olvastak fel anyanyelvükön, saját költőiktől. A nemzetközi fesztivál második csíkszeredai kiadását az idei Városnapok keretében szervezte meg a Bábu Egyesület. A hangulatos többnyelvű irodalmi esten elhangzottak Vaclav Hrabe, Fernando Pessoa, Florbela Espanca, Arthur Rimbaud, Ghassan Zaqtan és mások versei, illetve ezek fordításai. Utolsónak William Shakespeare 6. szonettjét hét nyelven szólaltatták meg a jelenlevő művészek.
A 2. csíkszeredai FFF-ről a Maszol.ro is beszámolt:
"Apró, de találkozásra helyet és időt biztosító fesztivál vár rád, mely összehoz embereket a világ minden tájáról" – fogalmazott a 2. FFF, azaz Flying Freedom (Szárnyaló Szabadság) Fesztivál meghívójában Deák Réka bábművész. A rendezvényt szervező BÁBU Egyesület elnöke csíkszeredai születésű, Prágában élő művész, aki az egyesület révén immár második éve hoz el egy ingyenes rendezvénysorozatot Csíkszeredába. Amit eddig láttunk a munkájukból, így foglalható össze: szárnyra keltik a képzeletet, a saját labortitkaikat is megosztják, sőt: tanítják is.
A csoport egyik állandó tagja a Jordánia fővárosából, Ammánból származó Husam Abed. Szintén Prágában él, és a Művészeti Akadémián alternatív- és bábszínházi rendezői szakon végzett. ...'

 Alcsíki települések részesültek könyvadományban
Ezerötszáz könyvből álló adományt kapott öt alcsíki település. Az ünnepélyes átadót 2016. augusztus 2-án, a csíkszentkirályi művelődési házban tartották. Az akció a határon túli magyarság segítését és a magyar kultúra megmaradását szorgalmazza.
A Magyar Nemzetőrség Török István Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége és a Szent György, a Mártír Lovagrend Magyar Nagyperjelség közös szervezésében megvalósult adománygyűjtő akció  célja a határon túli magyar iskolakönyvtárak támogatása. Másfél évvel ezelőtt, tavaly januárban, a magyar kultúra napján jelentették be az akciót, amelynek lényege, hogy az iskolaigazgatókon keresztül felszólították a gyerekeket arra, hogy ajánljanak fel egy-egy könyvet adományként határon túli társaik számára. Az akció népszerűségének köszönhetően később mások is csatlakoztak, és például költözések alkalmával könyveik egy részét felajánlották. A Vitézi Rend erdélyi törzse segített a magyarországi szervezőknek felkutatni azokat a településeket, amelyeken nagyobb szükség volt az adományra. Összesen 35 ezer könyv gyűlt össze, ebből 1500-at adtak át Csíkszentkirályon. Az adományt a csíkszentkirályiak négy másik településsel: Csíkszentmártonnal, Csíkszentimrével, Csíkszentgyörggyel és Kászonaltízzel osztják meg.
Az adomány műfajilag vegyes, főleg szépirodalmi és történelmi regényekből áll, de tartalmaz szakkönyveket is. A kezdeményezők megígérték, hogy a könyvgyűjtő akciót a jövőben is folytatják.

 Új igazgató a gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár élén
Pár napja hivatalosan is átvette ügyvezetői feladatköreit Ferencz-Mátéfi Kriszta a gyergyószentmiklósi városi könyvtárnál, ezzel egyidőben megszűnt Poráczki Judit ideiglenes könyvtár-ügyvezetői megbízatása. Az önkormányzat alárendeltségébe tartozó kulturális intézmény igazgatói megbízatása 2019. július 31-ig érvényes, azaz a két esztendeje Gyergyószentmiklóson, a múzeumnál dogozó Ferencz-Mátéfi Kriszta művészettörténész-könyvtáros kinevezése 3 évre szól.
A könyvtárigazgató egyelőre a feladatkörével ismerkedik. A könyvtár látogatottsága számának stabilizálása és minden korosztály megszólítása szerepel a tervei között. A korábban is jól működő tevékenységeket pedig szeretné tovább vinni, újakat elindítani. A városi könyvtár jelenleg 9 alkalmazottal működik.

Online elérhető az erdélyi folklórgyűjtemény
Hiánypótló és egyedi online folklórdokumentációs adatbázist készített Sepsiszentgyörgyön a Romániai Magyar Néptánc Egyesület (RMNE). A Mozdulatokba vésett gyökerek című projekt keretében az elmúlt másfél évben mintegy 800 órányi zenei és táncanyagot dolgoztak fel, ebből 200 órát digitalizáltak és tettek közzé magyar, román és angol nyelven a www.folkmedia.ro honlapon, számolt be 2016. augusztus 31-i sajtótájékoztatóján Deák Gyula RMNE-elnök, aki elmondta: a projekt célja az volt, hogy használható folklóranyaggal szolgáljanak azon táncosok, együttesvezetők, koreográfusok, pedagógusok vagy érdeklődők számára, akiknek másképp nincs hozzáférésük néptánc-gyűjtésekhez, de szeretnének első kézből tanulni és fejlődni.
Az eredeti elképzelés az volt, hogy összegyűjtik és digitalizálják a magánkézben levő, mindeddig feldolgozatlan folklórgyűjtéseket, mutatott rá Deák Gyula, aki keserűen állapította meg, hogy kevés magángyűjtőtől kaptak anyagokat, sokan visszautasították, hogy átadják a birtokukban lévő VHS felvételeket, elzárkóztak attól, hogy közkincsé tegyék gyűjtéseiket.

 Magyar állami kitüntetések könyvtárosok számára
Augusztus 20-a alkalmából Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, illetve Závogyán Magdolna, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős helyettes államtitkára állami kitüntetéseket adott át 2016. augusztus 18-án a Pesti Vigadóban. Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott: BEATRIX VAN DEN BORRE, szerzetes, a Magyarországi Kútvölgyi Engesztelő Szűz Mária Kápolna gondnoka, a Newman Barátai Nemzetközi Központ budapesti Newman-könyvtárának vezetője, Bessenyei György-díjat kapott: HIDVÉGI JULIANNA, a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója, Szinnyei József-díjat kapott: BÁNKESZI LAJOSNÉ, az Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet igazgatója, BÉNINÉ VIRÁG MÁRIA, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtár-informatikai csoportvezetője, BUDAVÁRI KLÁRA, gyermekkönyvtáros, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekció alelnöke, NASZÁDOS EDIT MÁRIA, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Szakinformatikai Osztály osztályvezetője.

  Aki létrehozta az első magyar gyermekkönyvtárat
Minden szakmát vagy tudományt, amibe belefogott, a legmagasabb szinten űzte, izgága természete azonban mindig szálka volt a hatalom szemében. Madzsar József valószínűleg a Gulagon halt meg, ám maradandó eredmények őrzik a nevét az egészségügytől a könyvtártudományig, a sporttól a helikoptertervezésig…
Örökké képezte magát. Éppen ezért dühítette, ha a könyvtárakban rosszul voltak katalogizálva az orvosi könyvek, és pont a legfrissebb szakirodalmat nem lehetett megtalálni. Amikor ezt elpanaszolta barátjának, Szabó Ervinnek, a Fővárosi Könyvtár új főigazgatójának, azt a választ kapta, hogy csináljon akkor jobb katalógust. Madzsar otthagyta jól jövedelmező fogorvosi praxisát, és aligazgatói állást vállalt a könyvtárban. Bevezette a ma is használt tizedes osztályzást, majd hozzálátott a fiókkönyvtári hálózat létrehozásához. „Legszemélyesebb művének” az Almássy téren kialakított fiókot tartotta, ahol az első magyar gyerekkönyvtár is helyet kapott. Teljes cikk itthttp://index.hu/tudomany/tortenelem/2016/08/07/merjunk_gondolkozni_tudni_es_ketelkedni/

E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.comcímen.